Značka slike: Junij 2016 razno

 • Osnovni podatki o katalogu

  Naziv organa OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40a 1290 GROSUPLJE tel: 01 786 68 70; 040 474 871 Odgovorna uradna oseba Natalija Kotar, v. d. ravnateljice Datum prve objave kataloga februar 2007 Datum zadnje spremembe september 2021 Katalog je dostopen na spletni strani april 2009

  Več →
   
 • Splošni podatki

  SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa Kratek opis delovnega področja organa osnovnošolsko splošno izobraževanje osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje Seznam vseh notranjih organizacijskih enot OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40a 1290 GROSUPLJE Podružnična osnovna šola Polica Polica 200, 1290 […]

  Več →
   
 • Način dostopa

  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Dostop prek spleta Fizični dostop OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40a 1290 GROSUPLJE Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 Stroški posredovanja informacij povezava na Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega […]

  Več →
   
 • Najpogosteje zahtevane informacije

  Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov Publikacija Šolski prevozi Razpored govorilnih ur Jedilnik

  Več →
   
 • Angleščina

  Znanje angleščine je vedno bolj pomembno in lahko je tudi zabavno. Učiteljice angleščine na tej spletni strani ponujamo še nekaj možnosti za učenje in utrjevanje znanja, ki ga učenci seveda najprej pridobite z rednim sodelovanjem pri pouku, delanjem domačih nalog in ponavljanjem naučenega. Na teh spletnih straneh (glej poglavja pod […]

  Več →
   
 • Slovenščina

  Slovenščina

  Kaj sploh je slovenščina? JE DRŽAVNI JEZIK V REPUBLIKI SLOVENIJI. JE URADNI JEZIK V REPUBLIKI SLOVENIJI. JE MATERNI JEZIK VEČINE UČENCEV NAŠE ŠOLE. JE UČNI JEZIK V OSNOVNIH ŠOLAH REPUBLIKE SLOVENIJE. JE UČNI PREDMET. JE SREDSTVO ZA SPORAZUMEVANJE. JE EDEN REDKIH INDOEVROPSKIH JEZIKOV, KI JE ŠE OHRANIL DVOJINO. JE JUŽNOSLOVANSKI […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost