Značka slike: Starsi_igrajo

 • Domače naloge

  so pri matematiki OBVEZNE, saj so del utrjevanja učne snovi. Učiteljice matematike učencem REDNO dajemo domačo nalogo, saj vemo, da: z domačo nalogo učenci utrdijo snov, ki smo jo obravnavali pri pouku, šele pri samostojnem delu ugotovijo, kaj razumejo in česa ne, se pri matematiki snov nadgrajuje in učenci prihodnjo […]

  Več →
   
 • Kako se učiti

  Kako se učiti

  Želje UČENCEV: Želje STARŠEV: Znanje naj mi ( s čim manj truda) vlijejo v glavo. otrok v šoli otrok doma   Želje UČITELJEV: življenjska filozofija v šoli doma DEJANSKO: Ni niti tako, kot bi si želeli učenci, niti tako, kot bi želeli starši, in tudi ne tako, kot bi si […]

  Več →
   
 • Kriteriji ocenjevanja – MAT

  Pri ocenjevanju znanja (ustnega in pisnega) učenci dobijo naloge oz. vprašanja različnih taksonomskih stopenj in težavnosti.Okvirna struktura nalog/vprašanj je naslednja: 50 % nalog, ki so enostavnejše in preverjajo minimalne standarde znanja; 30 % nalog, ki so srednje zahtevne ter 20 % nalog, ki so težje in terjajo uporabo znanja v […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost