Naslednje šolsko leto se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED
Gledališki klub 7., 8., 9.
Izbrani šport – nogomet 8.
Izbrani šport – odbojka 8.
Likovno snovanje 1 7.
Likovno snovanje 3 9.
Matematične delavnice 8 8.
Matematične delavnice 9 9.
Multimedija 8.
Nemščina 1 7., 8.
Nemščina 2 8.
Nemščina 3 9.
Obdelava gradiv – Kovine 9.
Obdelava gradiv – Les 7.
Obdelava gradiv – Umetne snovi 8.
Ples 7., 8., 9.
Risanje v geometriji in tehniki 7., 8., 9.
Robotika v tehniki 8.
Sodobna priprava hrane 7., 8.
Šolsko novinarstvo 6., 7., 8.
Šport za sprostitev 7.
Šport za zdravje 9.
Verstva in etika 1 7., 8., 9.

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)