Naziv organa OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
Ljubljanska cesta 40a
1290 GROSUPLJE
tel: 01 786 68 70; 040 474 871
Odgovorna uradna oseba Špelca Podgoršek Pirc, ravnateljica
Datum prve objave kataloga februar 2007
Datum zadnje spremembe september 2021
Katalog je dostopen na spletni strani april 2009