Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE
Ljubljanska cesta 40a
1290 GROSUPLJE
tel: 01 786 68 70; 040 474 871
Odgovorna uradna oseba Natalija Kotar, v. d. ravnateljice
Datum prve objave kataloga februar 2007
Datum zadnje spremembe september 2021
Katalog je dostopen na spletni strani april 2009

 
 
 
Dostopnost