Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Pri predmetu ples se bomo ukvarjali z dojemanjem ritma in spreminjanjem ritma v gib, s skupinskim obvladovanjem prostora v različnih ritmih in tempih, skupinskimi ritmičnimi igrami, sestavami in izvedbami različnih koreografij, predvsem pa bomo uživali v gibanju ob glasbi.