OBVEZNI izbirni predmeti za prihodnje šolsko leto 2024/2025 (od 28. 3. do 10. 4. 2024)

Spoštovani starši učencev od 6. do 8. razreda OŠ Brinje Grosuplje.

V četrtek, 28. 3. 2024 pričenjamo s postopkom izbire OBVEZNIH izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Postopek izbire bomo opravili preko aplikacije eAsistent.

 Od 28. 3. do 10. 4. 2024 bo na portalu za starše odprt sklop Izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem je napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025«.

Prijavnic vam ni potrebno tiskati!

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis.

V mesecu septembru menjava obveznih izbirnih predmetov NE BO MOŽNA.

Postopek izbire v aplikaciji eAsistent:

Obvezni izbirni predmeti: https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs

Vabimo vas, da si opise izbirnih predmetov preberete pod zavihkom Izbirni predmeti na šolski spletni stran.


Neobvezni izbirni predmeti za prihodnje šolsko leto 2024/2025 (od 15. 4. do 22. 4. 2023)

Spoštovani starši učencev od 3. do 5. razreda OŠ Brinje Grosuplje.

V ponedeljek, 15. 4. 2024, bomo pričeli s postopkom izbire NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za prihodnje šolsko leto. Postopek izbire bomo izvajali preko programa e-Asistent.

Navodila:

Od 15. 4. 2024 do 22. 4. 2024 bo v eAsistentu na portalu za starše odprt sklop Neobvezni izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem je napisano »Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih PONUJAMO (vendar jih ne bomo nujno tudi izvajali).

Po pogovoru z vašim otrokom boste obkljukali neobvezne izbirne predmete, ki bi jih vaš otrok želel obiskovati. Izberete lahko največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Vsi predmeti so 1-urni, nemščina pa je 2-urna.

Ob zaključku postopka se bomo na podlagi prijav odločili, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne.

Prijavnic vam ni potrebno tiskati!