Projekti, prireditve in akcije na POŠ Polica

Projekti

Ime projekta Raven Vodja Sodelujoči
Ko se razumemo, je življenje lepše šolska Mirjam Čovran vsi učitelji
Bloosom mednarodna Veronika Vidic Mirjam Čovran
EKO šola kot način življenja  državna Tea Bratovčak vsi učitelji
Igraj se z mano mednarodna  učitelji LUM-a /
 Pasovček  državna Alenka Lohkar /
 Cici vesela šola  državna Alenka Lohkar  Tea Bratovčak
 Policist Leon svetuje   državna  Veronika Vidic /
Varuhi prvošolcev – medsebojna pomoč  šolska  Veronika Vidic  učitelji PB
 Branje pod krošnjami državna  Marija Podvršič  vsi učitelji

Prireditve

Naslov prireditve Čas Vodja Sodelujoči
 Sprejem prvošolcev  1. september  Ksenija Kovačec Marin Tea Bratovčak,
Marija Podvršič
Otvoritev nove šole  1. september  Marija Podvršič  Tea Bratovčak, Mojca Zajc
Nastop na srečanju starejših občanov november Tea Bratovčak, Marija Podvršič /
Pohod z lučkami  december  Marija Podvršič, Mirjam Čovran ostali učitelji
Šolska božično-novoletna prireditev  december Tea Bratovčak, Katarina Učakar ostali učitelji
Šolska prireditev ob kulturnem prazniku  februar Ksenija Kovačec Marin, Alenka Lohkar ostali učitelji
Delavnice za starše – velikonočna  marec Veronika Vidic, Marija Podvršič ostali učitelji
Delavnice za bodoče prvošolce  junij Mirjam Čovran ostali učitelji
 Zaključna prireditev – druženje  junij  Dušan Antolič Veronika Vidic

Akcije

  • Teden otroka – 2. 10. – 8. 10. 2017 (risanje na asfalt, igre, pravljice, koncert, pohod, obisk pisatelja Ernesta Jazbinška)
  • Zbiralnje starega papirja
  • Zbiranje plastenk
  • Pokloni zvezek – Karitas
  • Teden gibanja – PB
  • Srečanje starejših občanov
  • Evakuacija – obisk gasilcev GDP