Pri spoznavanju okolja spoznavamo snovi, zmesi in njihove lastnosti preko najrazličnejših poskusov.

Otroci so snovem in zmesem določali lastnosti pred segrevanjem, nato pa so napovedovali, kaj se bo z njimi zgodilo pri segrevanju. Po poskusih so preverili, ali so bile njihove napovedi pravilne, snovem in zmesem pa so znova določili njihove lastnosti. Nekatere so lahko celo poskusili.

Danes, 6. 11., smo pri pouku delali poskuse. Naredili smo 5 poskusov.
1. poskus je bil s koruznim zrnom. Koruzna zrna smo natresli v ponev in jo dali na štedilnik. Iz koruznih zrn je nastala pokovka.
2. poskus je bil sladkor. Isto smo ga dali na štedilnik. Sladkor se je v posodi počasi obarval in postajal karamela.
3. poskus je bil s čokolado. Stopili smo jo v ponvi na štedilniku.
4. poskus je bil z oljem. Dali smo olje v ponev in na štedilnik. Gledali smo, kaj se z oljem dogaja.
5. poskus je bil z vodo. Gledali smo, kako se je voda spreminjala v paro in kako je izginjala.
Hana

V naravoslovni omari imajo otroci na policah navodila za izvedbo različnih poskusov o lastnostih plinov, tekočin in trdnih snovi ter vse potrebne pripomočke. Poskuse izvajajo povsem samostojno kadar želijo oz. imajo čas. Po izvedbi vsakega poskusa si lahko preberejo tudi ugotovitve oz. razlage. Seveda pa morajo pripomočke pospraviti in tako pripraviti za naslednjega uporabnika.

Se nadaljuje …

(Skupno 427 obiskov, današnjih obiskov 1)