Recept za izbiro predmeta je preprost: Sodobna priprava hrane je enoletni izbirni predmet, ki ga lahko obiskujejo učenci 7., 8. ali 9. razreda. V okviru predmeta bomo pripravili različne jedi in znanje o načelih zdrave prehrane skladno s  tvojim predznanjem in starostjo ustrezno poglobili. Večino pouka in ocenjevanja predstavlja praktična priprava obroka po receptu, lahko pa širimo svoje znanje tudi na ogledu (na primer tržnice) ali ga delimo z drugimi preko likovnih izdelkov, pogostitev.