KOLIKO LET TRAJA IZBIRNI PREDMET ŠOLSKO NOVINARSTVO?

Izbirni predmet traja eno leto, in sicer mu je namenjenih 35 ur (oz 32 v 9. razredu). Namenjena mu je ena ura tedensko, določeno število ur pa se lahko izvaja projektno.

K izbirnemu predmetu se lahko vpišejo učenci od 7. do 9. razreda.

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?

Izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO je namenjen vsem, ki bi radi podrobneje spoznali delo novinarjev in se kot novinarji preizkusili tudi sami.

 

ZAKAJ IZBRATI ŠOLSKO NOVINARSTVO?

Seznanili se bomo z različnimi novinarskimi vrstami (časopis, radio, televizija), prebirali in razčlenjevali bomo različen časopisni, revialen tisk, šolske časopise vrstnikov …

Odpravili se bomo na teren, spremljali dogodke in tvorili raznolika novinarska besedila.

Poskušali bomo izdati razredni oziroma šolski časopis in svoje prispevke objavljati v mladinskem tisku, lokalnih časopisih, v radijskih oddajah.

Obiskali naj bi uredništvo kakšnega časopisa, revije, radia ali televizije ali pa povabili v goste kakšnega novinarja.

Ustvarjali bomo šolski časopis.

 

Bistvo šolskega novinarstva je, da:

  • samostojno (ali v skupini) raziskujete, opazujete dogodke v okolici in o njih pišete;
  • se preizkušate v novinarskem delu, intervjuvanju, anketiranju in pisanju o aktualnih dogodkih;
  • si izberete svojo rubriko, za katero boste skrbeli v okviru priprave šolskega časopisa;
  • si ogledate in podrobneje spoznate nacionalne medijske hiše in lokalne medije.

 

NAČINI OCENJEVANJA

Učenec pridobi v vsakem ocenjevalnem obdobju najmanj eno oceno. Oceni se opravljen intervju, anketa, reportaža ali napisana druga novinarska zvrst ter sodelovanje pri šolskem časopisu (vodenje, oblikovanje lastne rubrike).