V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev, in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport: teki, dejavnosti na snegu, hokejske igre, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, rolanje, akrobatika, plezanje v umetni steni… Poleg tega se učenci seznanijo tudi z nekaterimi teoretičnimi vsebinami: pomen gibanja, higiene, uravnotežene prehrane in počitka za dobro počutje in zdravje, načela varne športne vadbe, športno obnašanje, varovanje okolja, spremljanje in vrednotenje lastne športne pripravljenosti …