Seznanili se bomo z nekaterimi športi, ki so pomemben del sodobne športno–rekreativne ponudbe. Poskušali bomo doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe. Z različnimi dejavnostmi bomo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti ter z izbranimi nalogami vplivali na oblikovanje skladne postave. Opravljali bomo tudi dlje časa trajajoče gibalne naloge v naravi, pri katerih je poudarjena vztrajnost. Raziskovali bomo odzivanje organizma na aerobne in anaerobne obremenitve, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike. Poskušali bomo oblikovati odgovoren odnos posameznika do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana). Razvijali bomo kulturen odnos do narave in okolja. Skozi športno udejstvovanje bomo poskušali oblikovati posameznikovo pozitivno samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa.

Praktične vsebine, ki jih bomo vključili v predmet šport za sprostitev:

 • splošna kondicijska priprava,
 • badminton,
 • namizni tenis,
 • dvoranski hokej,
 • športne igre,
 • aerobika in ples,
 • pohodništvo*,
 • tek na smučeh*,
 • veslanje*,
 • plavanje*,
 • bowling*,
 • smučanje*.

*Vsebine, s katerimi bomo morda nadomestili eno ali več zgoraj naštetih vsebin.