15. 11. 2020

Spoštovani starši in skrbniki,

tudi na naši šoli nudimo topel obrok ostalim učencem naše šole. A le v primeru, ko starši podpišejo izjavo, da oba starša delata in učenec nima toplega obroka.

Velja samo pisna izjava, ki jo pošljete po e-pošti na naslov: andreja.burja-suban@os-brinje.si. V pošti napišite datum od kdaj do kdaj prijava velja.

V tem primeru je cena kosila 2,35 eur, k tej ceni prištejemo še ceno embalaže 0,18 eur, skupaj 2,53 eur. Cena velja za vse učence. V primeru, da obroka ne pridete iskat in ga ne odjavite, se kosilo vseeno plača.

Pojasnilo: šola ni profitna organizacija. Ker je Vlada RS v petek, 13. 11., odredila še strožje ukrepe, ki prepovedujejo zbiranje ljudi do 6 oseb, se zaenkrat ne bomo posluževali večjega zbiranja ljudi pred kuhinjo, ki je javna površina.

Posebna skrb je namenjena tudi zdravju naših delavcev. Po 14 dneh strogih ukrepov bodo predvidoma prišli v šolo najmlajši učenci, takrat potrebujemo zdrave delavce, ki bodo skrbeli za naše učence.

Ob sproščanju ukrepov in v primeru kombinacije (pouk v šoli za del učencev in pouk na daljavo za ostale) bomo lahko nudili obroke tudi ostalim učencem.

Hvala za razumevanje!

Natalija Kotar, ravnateljica


Občina Grosuplje obvešča, da bo učencem in dijakom s stalnim bivališčem v Občini Grosuplje, ki se zaradi zaostrenih epidemioloških razmer izobražujejo na daljavo, zagotovljen brezplačni topli obrok v skladu s kriteriji, navedenimi v nadaljevanju.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €; to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije.

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijave na brezplačni topli obrok se zbirajo na posameznih šolah, ki jih učenci in dijaki obiskujejo, kjer se preveri upravičenost do brezplačnega obroka.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo do srede, 11. 11. 2020, preko šole, ki jo obiskujejo in s prijavo privolijo, da šole in Občina Grosuplje njihove osebne podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Kontakt: andreja.burja-suban@os-brinje.si, 017866879 (izjemoma tajništvo šole: 017866870).

Dijaki o prijavi na brezplačni topli obrok poleg šole, kjer se izobražujejo, obvestijo tudi Občino Grosuplje in sicer na e-naslov: mojca.kozelj@grosuplje.si.

V obvestilu o prijavi dijaki obvezno navedejo naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naziv in naslov šole, ki jo obiskujejo ter svojo kontaktno številko.

Dijaki z ustrezno odločbo izkažejo upravičenost do subvencioniranega toplega obroka.

Učenci, dijaki oz. njihovi starši brezplačni topli obrok prevzamejo na šoli v svojem šolskem okolišu.

Naslov: OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, vhod v kuhinjo

Razdelilni čas: 12.00-14.00

(Skupno 490 obiskov, današnjih obiskov 1)