Zadnjič posodobljeno: 17. 3. 2020 ob 19.40

SLJ – Učenci naj berejo, berejo in berejo, vadijo pisanje s pisanimi črkami (prepisi – upoštevanje velikih začetnic, ločila  na koncu povedi), utrjujejo naj slovnico (protipomenke, podpomenke, večpomenke …), ker bomo po prihodu v šolo dokaj hitro ocenjevali.

 

MAT – Utrjevanje računanja do 20 s prehodom (tudi na dolg način) tudi z neznanim členom. Risanje črt ob ravnilu, ker nekaterim to dela še težave. Rešijo naj vse strani v 1. delovnem zvezku, ki jih niso še rešili. Naučijo naj se števila do 100.  Spodaj so priporočila za delo, utrjujete lahko tudi na drugačen način.

 

SPO – Ponoviti in utrditi učno snov o gibanju.

  • ponavljanje ob zvezku in učbeniku
  • vaja iz ravnovesja: učenec naj vzame obešalnik in nekaj ščipalk (dobro je, če so različne) in se igra, kdaj je obešalnik v ravnovesju.
  • Spletna stran za utrjevanje SPO (Vedeževo okolje):
  • http://www.evedez.si/content/so123/SPO2/scenarij3/scenarij3_razpored.swf  (Kdaj se podre, sledi) – lahko pa raziskujete tudi druge vsebine, je zelo zanimivo.

 

ŠPO – Gibanje v naravi, da obdržijo vsaj toliko kondicije kot je imajo.

 

GUM – Učenci naj pojejo in se naučijo besedila pesmi.

 

TJA – 2. a:

Utrjevanje pesmic (Hello Song, Five Fat Sausages, You Are My Sunshine, Months Macarena, What’s the Weather Like Today), opis vremena, letnih časov  števil do 20, imen dni v tednu in telefonskega pogovora (UL Telephone Conversation  je v zvezku za angleščino).

 

TJA – 2. b:

 

TJA – 2. c: NOVO!!! (16. 3. 2020 ob 13.45)

UTRJEVANJE PESMIC:

SPLETNE VAJE ZA UTRJEVANJE BESEDIŠČA: https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_1_3.html (poglavja: števila do 20, hrana in pijača, sadje in zelenjava, dnevi, meseci in letni časi, družina, živali, šolske potrebščine, deli telesa).

OGLEJ SI:

Ponavljaj pogovor na tržnici, izraze za hrano, števila do 20, dneve v tednu, mesece v letu (povej in vprašaj, kdaj imaš rojstni dan, tvoj najljubši dan in mesec), ponovi besede za divje živali, opis živali, dele rastline. Pomagaj si z zvezkom.

 

TJA – 2. Polica:

Utrjevanje pesmic (Hello Song, Five Fat Sausages, Months Macarena, What’s the Weather Like Today, Pancake Rhyme, Banana shake ), opis vremena (lahko ob posnetku International weather report, kot smo vadili v šoli), števil do 20, imen dni v tednu, letnih časov, imen mesecev v letu, povej kdaj imaš rojstni dan. Za nazaj ponovi afriške živali in hrano.

Spletne vaje za utrjevanje besedišča: Anglescina 1.-3. razred (predvsem naslednja poglavja: barve, števila do 20, šolske potrebščine, igrače, hrana in pijača, sadje in zelenjava, dnevi, meseci in letni časi, družina, deli telesa, živali, vreme).

 

LUM: Nekaj idej za prosti čas nam je pripravil učitelj Luka. NOVO!!! (17. 3. 2020 ob 19.40)

Dva zelo zanimiva aviončka iz papirja:

(Skupno 16.312 obiskov, današnjih obiskov 1)