Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 1.00

Natančnejša navodila za delo učencev boste starši 4. b in 4. p dobili po elektronski pošti, starši učencev 4. a pa na spletni strani http://www.mojrazred.si.

 

SLOVENŠČINA

– Tiho in glasno preberi besedilo Odraščanje v starem Egiptu v SDZ na str. 111 in 112. Rešitve 7. naloge zapiši v zvezek pod naslov Odraščanje v starem Egiptu. Pazi na pravopis.

– Ljudska pravljica je del naše kulturne dediščine. Spoznaj njene značilnosti z ogledom predstavitve Ljudska pravljica.

– Glasno in tiho si preberi pravljico Bogata in uboga sestra in reši naloge.

– V zvezek s svojimi besedami napiši kratko obnovo prebrane pravljice. Naslov zapisa je Obnova ljudske pravljice.

 

MATEMATIKA

– V 4. delu SDZ reši naloge na str. 6-9.

– Sodeluj na spletnem srečanju in vadi pisno deljenje z učiteljico ter poslušaj ponovitev razlage, kako rešujemo enačbe.

– V 4. delu SDZ reši naloge na str. 46.

 

DRUŽBA

– V učbeniku na strani 82 in 83 preberi besedilo Kulturna dediščina in ustno odgovori na vprašanja.

– Oglej si primere kulturne dediščine v učbeniku na straneh 84 in 85. Ali imaš tudi doma primer kulturne dediščine? Nariši ga v zvezek za družbo.

– V zvezek prepiši in preriši miselni vzorec o kulturni dediščini.

– Pripravi se na predstavitev raziskovanja.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

– Oglej si posnetek o dihanju. 

– Oglej si predstavitev Zrak.

– Preberi snov v učbeniku na straneh 51, 52 in 53. Prepiši besedilo Zrak in ga dopolni z ustreznimi besedami. Pomagaj si z besedilom v učbeniku in PPT predstavitvijo. Naslov zapisa je Zrak.

– Oglej si predstavitev Kri. Po ogledu predstavitve naredi zapis v zvezek z naslovom Kri. Zapis je na zadnji drsnici predstavitve.

 

ANGLEŠČINA

TJA 4. a in 4. b

Have got, Has got
– Oglej si predstavitev Have got.
– V zvezek oblikuj zapis po predlogi.
– Preberi si razlago in reši naloge na  povezavi: Have got

DODATNA NALOGA: Reši učni list in preveri rešitve.

Mammals
– Preberi besedilo v učbeniku na str. 61 in prisluhni posnetku na povezavi.
– V zvezek napiši naslov Mammals. V stolpec prepiši angleške besede: mammal, lay eggs, bat, vertebrates, backbone, blood. K njim v drugi stolpec na ustrezno mesto prepiši prevode besed. Izbiraj med naslednjimi besedami: netopir, vretenčar, hrbtenica, sesalec, nesti jajca, kri.
– Iz 2. naloge (pod besedilom) prepiši pravilne trditve.
– Reši naloge v DZ na strani 51.

DODATNA NALOGA:
– Preberi besedilo Marocco v učbeniku na strani 66.
– Reši nalogo v DZ na strani 75.

TJA – 4. Polica: Navodila za delo prejmejo starši po elektronski pošti.

 

GLASBENA UMETNOST

Edvard Grieg: V dvorani gorskega kralja
Skladba je bila napisana za igro o dečku, ki mu je ime Peer Gynt. Eno skladbo iz te igre smo že spoznali (Jutro). Igra govori o dečku, ki ga je njegova radovednost pripeljala v temen svet škratov in palčkov. Peer Gynt v dvorani gorskega kralja želi ugrabiti princeso, a ko zagleda njene čuvaje škrate, se prestraši. Najprej previdno in komaj slišno hodi po prstih, toda škrati ga zasledujejo. Njegova hoja postaja hitrejša in glasna, zasleduje ga vedno več škratov. Hoja preraste v tek … Bo Peeru uspelo? Puf! In Peer zunaj! Rešen, a z buško na glavi.

Oglej si videoposnetek skladbe V dvorani gorskega kralja in pozorno spremljaj glasbo. Ali spominja na beg pred škrati? Ob ponovnem ogledu bodi pozoren na oznake za glasnost (pp, p, mp, mf, f, ff) in na hitrost skladbe. Ali se glasba ujema z video predstavitvijo? Si opazil še kakšno drugo zanimivost? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

 

LIKOVNA UMETNOST

FROTAŽ
Danes boš ugotavljal, kakšne so razlike med hrapavimi in gladkimi predmeti, mehkimi in trdimi predmeti … Raziskal boš različne površine po stanovanju in okolici tvojega doma, lahko tudi na travniku. Odkrival boš  površine različnih materialov v tehniki frotaža ali odtiranke.
Potrebuješ:

  •   tanjši papir (npr. pisarniški papir),
  •   risalni list ali trši papir za podlago,
  •   voščenke temnejših barv, mehke svinčnike, če imaš krede, oglje
  •   škarje, lepilo.

– Najprej v stanovanju ali okolici doma poišči zanimive predmete.
– Na vsak predmet položi list papirja in ga pobarvaj.
– Iz nastalih vzorcev sestavi SLIKO TRAVNIKA.

Za bolj natančna navodila si poglej PDF navodila, ki so med učnimi gradivi, kjer imaš tudi slikovne primere.

Za izdelavo imaš 14 dni časa.

Učencem, ki so med oceno, bom likovno delo ocenila. Bodite pozorni na merila vrednotenja.

Merila vrednotenja:
– zapolnjen format
– natančnost rezanja in lepljenja
– uporaba različnih vzorcev
– izvirnost

 

ŠPORT

– SKOK V DALJINO Z MESTA: Ogrej se s skoki čez kolebnico. Namesto kolebnice lahko uporabiš debelejšo vrv.  Izberi si raven prostor na mehkejši površini (mivka, zelenica).  Mesto odriva označi s črto ali palčko. Stopi za odrivno črto in stopala postavi v širino bokov. Z zibom v kolenih se sonožno odrini in sonožno (z obema nogama hkrati) doskoči. Doskok je mehak, noge so v počepu (ne iztegnjene).  Večkrat ponovi skok in si izmeri najdaljši skok. Pomagaj si s posnetkoma: ŠVK – Skok v daljino z mesta in  Skok v daljino z mesta

– Gozdne olimpijske igre

 

Športni dan: GOZDNA OLIMPIJADA

Gozdna olimpijada – navodila

Priloga: Gozdne olimpijske igre

 

NIP NEMŠČINA

Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

V Scratch-u naredi program, s katerim lahko vadimo poštevanko, in ga pošlji učiteljici.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

NTE 4. a in 4. b

/

NTE – Polica

V tem tednu še poteka ocenjevanje znanja.

 

NIP UMETNOST

NUM – Navodila

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa: KRATKOČASNIK

 

 

(Skupno 725 obiskov, današnjih obiskov 1)