Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 1.00

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (6. a) → učenci svoje izdelke in vprašanja pošiljajte učiteljici Mateji Zupančič (e-naslov: mateja.zupancic@os-brinje.si)

1. ura: Bina Štame Žmavc: Šola v nedeljo (Kdo se skriva v ogledalu: str. 77)
Preveri pesem (večkrat) in poimenuj pesniško sredstvo, ki v tej pesmi prevladuje; namig: P – – – – – – – – V!

2. ura: Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil (Kdo se skriva v ogledalu:str. 130)
(PREBERI ODLOMEK IZ 1. SLOVENSKEGA ROMANA Deseti brat IN S STR: 132 PREPIŠI KRJAVLJEVO RAZLAGO, DA JE HUDIČA RES PRESEKAL NA DVA DELA!

3. ura: Josip Jurčič
Izdelaj miselni vzorec o življenju in delu pisatelja Josipa Jurčiča. Pomagaj si z berilom, str. 133.

4. ura: Milan Dekleva: Športna pričeska (Kdo se skriva v ogledalu: str.138)
Preberi odlomek iz igre Lenča Flenča in postani za 1 uro frizer/-ka. Poišči nekoga v družini in mu uredi pričesko.

5. ura: Zaigraj dogajanje v frizerskem salonu. Pogovor med tabo in stransko se imenuje DIALOG. To je sestavni del dramskega besedila.

 

MATEMATIKA

1. in 2. ura: Utrjevanje številskih izrazov – reši učni list in preveri rešitve.

3. ura: Besedilne naloge – navodila

4. ura: Učenci boste vabljeni na skupno uro matematike preko aplikacije ZOOM.

 

ANGLEŠČINA

TJA – Navodila

1. ura: Asking about dates, listening and speaking
2. ura: Sandy’s blog – review
3. ura: Sandy’s blog – listening
4. ura: Present Continuous – exercises

Priloge: Rešitve 9 tedna, posnetek 1-16, posnetek 2.32, posnete k2.33, posnetek 2.34

 

GEOGRAFIJA

6. a in 6. c:

GEO – Navodila

1. ura in 2. ura: Toplotni pasovi

 

NARAVOSLOVJE

6. a in 6. b:

1. ura: Oglej si posnetek na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=raKzNPc371M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RzxK_-R40D7ELQ_PoUFCN2vpH7u8NF87QyqpqdQjvO1NoMy2R9Vlbxo4. Tokrat boš spoznal semenke, kaj so, njihovo delitev in predstavnike. V zvezek naravoslovja prilepi delovni list, na katerem lahko najdeš primerjavo med enokaličnicami in dvokaličnicami.
Priloga 1: Delovni list

2. ura: reši priložen delovni list in se preizkusi v prepoznavanju in določanju semenk. Delovni list prilepi v zvezek.
Priloga 2: Delovni list

*Če nimate možnosti tiskanja, lahko naloge iz delovnega lista rešiš v zvezek.

6. c:

NAR – Navodila

1. ura: Ocenjevanje znanja
2. ura: Snovi

 

ZGODOVINA

6. b:

ZGO – Navodila

1. ura: Začetki umetnosti – Egipt
2. ura: Začetki umetnosti – Mezopotamija

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Predelajo učno snov o operi in o glasbi za razvedrilo.
Ogledajo si glasbene posnetke na spodnjih internetnih povezavah. Posnetke poišči še po lastni želji.

Izdelujejo izdelek za oceno (kdor ga še ni oddal). Izdelek pošljite učitelju do 29. 5. 2020, da ga pregleda in oceni.

 

GOSPODINJSTVO

6. b in 6. c – 1. skupina:

1. ura: Oglej si video posnetek na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=WZjAQD9sixY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UJ1c9oy20V0WRzG5GH8o_D9A3AIMc5dqD_yxYWDJCal2zqIE6eMpbXVA. Spoznal boš nekaj o onesnaževanju ozračja.

2. ura: Reši delovni list, kjer boš preveril svoje znanje o onesnaževanju ozračja. Če nimaš možnosti tiskanja, lahko naloge iz delovnega zvezka rešiš v zvezek ali delovni zvezek.
Priloga: Delovni list

3. ura: Reši naloge v delovnem zvezku: str. 11, vaja 13, 14, 15 in str. 12, vaja 16, 17.

6. b – 2. skupina:

1. ura: V učbeniku preberi poglavje v čem naj kuham in postrežem hrano, ter si natančno oglej slike.

2. ura: V delovnem zvezku na strani 34 reši vaji 51 in 52. Seveda lahko palačinke tudi pripraviš, da boš lažje rešil nalogo.

3. ura: V delovnem zvezku na strani 35 naredi še vaji 53 in 54.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

6. a, 1. skupina:
Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1R_9S-CWQ9-lg_64QY5SAl9Qs2vxlCuBO?usp=sharing

6. a, 2. skupina:
/

6. c:
TIT – Navodila
Učenci začnejo s spoznavanjem novega gradiva in to je LES.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

NIP NEMŠČINA

1. skupina: Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

2. skupina: Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 2. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

V Scratch-u naredi program, s katerim lahko vadimo poštevanko, in ga pošlji učiteljici.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

/

(Skupno 1.438 obiskov, današnjih obiskov 1)