Pozdravljeni.

Spodaj imate navodila za delo v tem tednu.

Lahko utrjujete znanje tudi na drugačen način. Bistveno je, da učenci berejo, vadijo že naučene pisane črke, računanje do 20, štetje do 100, utrjevanje spoznavanja okolja.

Super bo, če boste odigrali tudi kakšno družabno igro, se pogovarjali, igrali. 

V četrtek so učenci 2. a že dobili tri učne liste (spodaj so še enkrat na voljo). Učni listi so mišljeni za delo čez cel teden. Ostalo delo je priporočilo.

  • prepis
  • besedilne naloge
  • enačbe

SLJ

MAT

SPO

  • ponavljanje ob zvezku in učbeniku
  • vaja iz ravnovesja: učenec naj vzame obešalnik in nekaj ščipalk (dobro je, če so različne) in se igra, kdaj je obešalnik v ravnovesju.
  • Spletna stran za utrjevanje SPO (Vedeževo okolje):
  • http://www.evedez.si/content/so123/SPO2/scenarij3/scenarij3_razpored.swf  (Kdaj se podre, sledi) – lahko pa raziskujete tudi druge vsebine, je zelo zanimivo.

 

Utrinki od doma: