Zadnjič posodobljeno: 19. 4. 2020 ob 17.00

ŠPORTNI DAN

V petek, 24. aprila  2020 smo za vas pripravili športni dan na daljavo. Pripravili smo vam dve možnosti za izvedbo (v naravi ali v stanovanju). V celoti preberite navodila za obe možnosti. Priporočamo vam, da izberete ŠD zunaj, saj je ŠD v stanovanju namenjen samo tistim, ki ga zunaj ne morejo izvesti. Športni dan je obvezen za vse učence.

Navodila: Športni dan zunaj, Športni dan doma

 

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (6. a) → učenci svoje izdelke in vprašanja pošiljajte učiteljici Mateji Zupančič na e-naslov mateja.zupancic@os-brinje.si

1. ura: Frane Puntar: A (V berilu na str. 180 preberi scenarij za RADIJSKO IGRO!)

2. ura: V berilu poišči na str. 183 spodaj rubriko Male učenosti in preberi, kaj piše o RADIJSKI IGRI. Potem to prepiši v zvezek za književnost (UB).

3. ura: Poslušaj radijsko igro A. Lindgren: Erazem in potepuh
Igra je dostopna na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=in9Gnqtl924

4. ura: Rešuj naloge iz OBLIKOSLOVJA ( samostalnik, glagol, zaimek, predlog): https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni_6_9.html

5. ura: odpade zaradi ŠD

 

MATEMATIKA

1. ura: Pretvarjanje (sledi navodilom na PP).

2. ura: Množenje decimalnih števil (sledi navodilom na PP).

 

ANGLEŠČINA

TJA – Navodila

1. ura: In a shop
2. ura: Review
3. ura: Workbook exercises: language focus: units 5-6

 

GEOGRAFIJA

6. a in 6. c:

1. in 2. ura: Gibanje zemlje – Revolucija

 

NARAVOSLOVJE

6. a:

1. ura: Razvrščanje organizmov v skupine. Ogledate si video posnetek na povezavi (https://www.youtube.com/watch?v=bVerpcPHa-w). V zvezek naravoslovja napišite naslov RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV V SKUPINE in izpišete novo učno snov. Pri tem si pomagajte z navodili in vprašanji, ki so zapisana pod videoposnetkom.
2. ura: Reši spletno preverjanje znanja. Odpri povezavo https://www.1ka.si/a/273980. Do petka, 24. 4. 2020 izpolni preverjanje znanja. PREVERJANJE ZNANJA NI ZA OCENO.

6. b:

1. ura: S pomočjo interneta poskusi poiskati informacijo o tem, kaj je DOLOČEVALNI KLJUČ. Svojo ugotovitev zapiši v zvezek naravoslovja.
2. ura: Reši spletno preverjanje znanja. Odpri povezavo https://www.1ka.si/a/273980.  Do petka, 24. 4. 2020 izpolni preverjanje znanja. PREVERJANJE ZNANJA NI ZA OCENO.

6. c:

NAR – Navodila

1. ura: Zgradba tal
2. ura: Prsti

 

ZGODOVINA

6. b:

ZGO – Navodila

1. ura: Od pestnjaka do elektronske pošte I. del
2. ura: Od pestnjaka do elektronske pošte II. del

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Predelajo učno snov o tolkalih, drugačnih instrumentih in o instrumentalnih zasedbah. Ogledajo si glasbene posnetke na spodnjih internetnih povezavah.
Posnetke poišči še po lastni želji.

 

GOSPODINJSTVO

6. b in 6. c – 1. skupina:

1. ura: Preberi besedilo na delovnem listu in odgovori na vprašanja. Delovnega lista ni potrebno tiskati. Odgovore lahko napišeš v zvezek gospodinjstva.
2. in 3. ura: *športni dan*

6. b – 2. skupina:

1. ura: Preglej rešitve vaje 32 v delovnem zvezku na strani 22 : Primerjana hranilnih snovi v morskem listu in lososu. Nato še prepiši in dopolni vire rastlinskih in živalskih beljakovin, da bom lahko preverila tvoje osnovno znanje o beljakovinskih živilih. Manjkajoče besede, ki jih boš vstavil v tekst, mi zapisane po vrstnem redu pošlji na e-naslov: sabina.planinsek@os-brinje.si .
2. in 3. ura: ker imaš ta dan športni dan, ni obvezno, lahko pa vseeno pripraviš še eno izmed beljakovinskih jedi v delovnem zvezku od strani 50 – 54.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

6. a, 1. skupina:
Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1R_9S-CWQ9-lg_64QY5SAl9Qs2vxlCuBO?usp=sharing

6. a, 2. skupina:
Naredijo le osnovne izpiske iz diaprojekcije Izdelava škatlastega predmeta in si pogledajo slike.

6. c:
Papirna gradiva : Navodila za delo

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

NIP NEMŠČINA

1. skupina: Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

2. skupina: Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 2. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

1. skupina: Nadaljuj s projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica). Sodeluj na spletnem srečanju v torek.

2. skupina: Projektna naloga v Scratch-u. Sodeluj na spletnem srečanju v sredo.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

KDOR ŠE NI!!! Učenci dokončajo izpiske iz predstavitve Umetne snovi in mi VSI (nekateri so že) posredujejo fotografije izpisane snovi na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si!

Za vse: Izberi si en lahek origami https://www.youtube.com/results?search_query=easy+origami, ga fotografiraj in pošlji na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si!

(Skupno 2.255 obiskov, današnjih obiskov 1)