Zadnjič posodobljeno: 28. 3. 2020 ob 22.20

SLOVENŠČINA

1. ura: Dane Zajc – Pivci tišine (branje besedila in analiza) – priloga 1
2. ura: (nadaljevanje snovi prejšnje ure) Dane Zajc (življenje in delo); Poustvarjanje – priloga 2
3. ura: Mile Klopčič – Mary se predstavi (branje besedila in analiza) – priloga 3, križanka
4. ura: (nadaljevanje snovi prejšnje ure) Kreativno pisanje; navodilo za ustno ocenjevanje – priloga 4

 

MATEMATIKA

1. ura : Pregled rešitev dela 2. tedna: rešitve 1. UL, rešitve 2. UL

2. ura:  Odstotki – uvod in zapis dela celote z odstotkom
Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/matematika7/771/index1.html  si preberi in oglej  uvodno nalogo in rešuj primere na tej in na naslednjih dveh straneh (283 – 285). Oglej si še Povzetek na str 287.

3. ura:  Zapis ulomkov in dec. števil z odstotki
Oglej si predstavitev Odstotki in reši učni list. UL prilepi ali prepiši v zvezek.

4. ura: Zapis ulomkov in dec. števil z odstotki in obratno
Iz učbenika Stičišče reši na str. 205.  naloge 16., 17., 18., 21., 22. Rešuj v zvezek. Rešitve poišči v rešitvah na str. 83.

 

ANGLEŠČINA

TJA – Navodila

1. Kratko preverjanje – glej navodila
2. Object pronouns
3. Past Simple, object pronouns
4. Past Simple questions, exercises

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

GEOGRAFIJA

1. ura: Zahodna Evropa: obale, plimovanje – naloge in vprašanja
2. ura: Zahodna Evropa: obale, plimovanje – odgovori

 

NARAVOSLOVJE

NAR – Navodila

1. ura: Utrjevanje prebavila, izločala – Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3
2. in 3. ura: Obtočila

 

ZGODOVINA

7. a (Dremelj)

1. ura: Antično gospodarstvo – ponovitev (učni list, 1. stran)
2. ura: Antični vsakdanjik (Preberi U/62, 63. Reši učni list, 2. stran)

7. b (Pokupec): Podrobnejša navodila bodo poslana preko elektronske pošte. V kolikor ne boste prejeli navodil do ponedeljka zjutraj, me kontaktirajte na valentina.pokupec@os-brinje.si.

1. ura (sreda): Utrjevanje antičnih Grkov in Rimljanov
2. ura (četrtek): Utrjevanje antičnih Grkov in Rimljanov ter priprava na ocenjevanje znanja

7. c (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 7 (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Od ponedeljka, 30. 3. 2020, bodo vsa navodila za delo doma pri predmetu DKE objavljena v novi e-učilnici. Navodila za dostop do e-učilnice (google CLASSROOM) in geslo za vstop v e- čilnico bodo starši prejeli po e-pošti. V primeru težav vas prosim, da me kontaktirate na mail: dusan.antolic@gmail.com. Prednost e-učilnice bo predvsem v komunikaciji med učiteljem in učenci in povratni informaciji učencev, da so snov obdelali.

Priloga: Navodilo za dostop do e-učilnic.
Ključ do google spletne učilnice DKE dobijo starši po e – pošti.

 

LIKOVNA UMETNOST

LUM – Navodila

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

Igra: Gibalni Grospoly
Natisni igro: GIB, ALNI, GROS, POLY

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

Ocena predstave ali zapis dialoga (navodila).

 

IP NEMŠČINA

Podrobnejša navodila bodo poslana preko elektronske pošte. V kolikor ne boste prejeli navodil do ponedeljka zjutraj, me kontaktirajte na valentina.pokupec@os-brinje.si.

1. ura (ponedeljek): Utrjevanje besedišča
2. ura (petek): ‘Najljubša žival’ in ‘Živali in kontinenti’

 

IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE

1. in 2. ura: Zdravi napitki in obroki – Navodila

 

(Skupno 4.428 obiskov, današnjih obiskov 1)