Zadnjič posodobljeno: 31. 3. 2020 ob 10.40

SLOVENŠČINA

V tem tednu boste pri slovenščini ponovili in utrdili, kar ste se v preteklih urah učili. Znanje boste lahko tudi preverili s PREVERJANJEM ZNANJA. Da boste res lahko videli, kaj točno vam še ne gre in kaj popolnoma razumete, učiteljice nismo priložile rešitev.
Če boš rešil preverjanje in ga poslal učiteljici, ti bo učiteljica preverila odgovore in ti poslala povratno informacijo. Če ji ne želiš poslati preverjanja, ga vseeno reši. Rešitve boš lahko preveril naslednji ponedeljek, ko bomo objavili rešitve.
Torej – reši preverjanje in ga ALI pošlji učiteljici ALI pa počakaj na objavo rešitev v ponedeljek, 6. aprila.

1. Zofka Kveder: Potovalci (Berilo str. 118-121) – branje besedila, Potovalci – delovni list
Preberi besedilo in razmišljaj o njem s pomočjo vprašanj na koncu besedila. Nato reši delovni list.

2. Analiza besedila Potovalci (prepis predstavitve – Zofka Kveder)
Preveri rešitve delovnega lista in prepiši podatke o avtorici besedila Potovalci

3. Preverjanje 1 – stavčni členi, odvisniki in priredja
Reši preverjanje 1 – rešitve bodo objavljenje v ponedeljek, 6. 4.

4. Preverjanje 2 – slovnične strukture
Reši preverjanje 2 – rešitve bodo objavljene v ponedeljek, 6. 4.

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zajc Kalar, Plavšić

TJA – Navodila

1. Reading: Reviews
2. Modal verbs, can, could, be able to
3. Kratko preverjanje, utrjevanje

SKUPINA 3.nivo – Zupančič, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo

1. Reading: Reviews
2. Kratko preverjanje 3. nivo
3. Homeschooling, verb CAN –  navodila v priponki

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

1. ura: Učenci pregledajo rešitve UL, ki so ga prejeli v 1. tednu dela na daljavo, od 55. do 78. naloge.

2. ura: Učenci obravnavajo (1. skupina – Bokal, 3. skupina – Kasteic) ali ponovijo (2. skupina – Švarc F., 4. skupina – Rojc) učno vsebino Prostornina pokončne prizme. Vsa navodila so vključena v predstavitev.

3. ura: Valj – opis in lastnosti

4. ura: Valj – računanje površine valja

 

BIOLOGIJA

1. ura: Preglej rešitve o fosilih in fosilizacijah in dopiši še potek najpogostejše petrifikacije s pomočjo prosojnice.
9. b ki je proučeval praptiča, si naredi v zvezke zapis: 2. Jura;  a. ugodne razmere b. golosemenke-iglavci c. pojav praptiča, ki je vmesni člen in ima še lastnosti plazilcev: kremplje na krilih, zobe v kljunu, rep iz vretenc in plazilsko lobanjo, ter že tudi lastnosti višje razvojne skupine ptic: kljun, sprednje  okončine spremenjene v krila, pokriva ga perje in ptičjo nogo- trije prsti naprej, eden nazaj za boljši oprijem na veji.

2. ura: Poskušaj ugotoviti še ostale rastlinske in živalske vmesne člene (ugotovi manjkajoče vmesne člene). Da ti bo lažje, navedem primer: riba-resoplavutarica / prva preprosta dvoživka – ščitoglavec / dvoživka (torej ščitoglavec je vmesni člen). Pomagaj si s tabelo v učbeniku stran 78 in zapiski v zvezku. Pravilnost svojih ugotovitev preveri s pomočjo prosojnic rastlinski vmesni členi in živalski vmesni členi.

 

GEOGRAFIJA

1. ura: Promet – vprašanja in naloge
2. ura: Promet – preverjanje odgovorov

 

KEMIJA

1. ura: Učenci preberejo vsebino Zdrava prehrana na strani 193 v spletnem učbeniku in v zvezek narišejo miselni vzorec, v katerem zapišejo svoje predznanje o hranilnih snoveh (s ključnimi besedami, dodanimi risbami).

2. ura: Učenci v spletni učilnici šole – kemija –  (9. a) ali na Padlet povezavi (9. b) pregledajo vprašanja za ponovitev vsebin – dostopna bodo od torka, 31. 3. 2020. V primeru, da učenec ne more dostopati do povezave, pošlje sporočilo učiteljici (nalogo prejme po e pošti).

 

ZGODOVINA

9. a (Dremelj)

ZGO – Navodila
1. ura: Ponovitev: povezovanje v svetu in Evropi (učni list za ponovitev),
Gospodarske razmere (Preberi U/69, 70, reši učni list, 1. stran.)
2. ura: Kaj je povzročilo svetovno gospodarsko krizo (Preberi U/71–73. Reši učni list, 2. stran. Reši kviz: https://kveez.com/si/gospodarske-razmere-20-stoletje/#startq.

9. b (Gajski)

Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 9 (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495

 

LIKOVNA UMETNOST

LUM – Navodila

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

Igra: Gibalni Grospoly
Natisni igro: GIB, ALNI, GROS, POLY

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

Ocena predstave ali zapis dialoga (navodila).

 

IP LIKOVNO SNOVANJE

IP-LS3 – Navodila

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Učenci:
a) izdelajo mrežo poljubnega arhimedskega telesa. Pri oblikovanju mreže izbranega arhimedskega telesa jim je v pomoč naslednja spletna stran: https://sl.wikipedia.org/wiki/Arhimedsko_telo
b) mrežo pobarvajo tako, da so skladni liki pobarvani z enako barvo.
c) na eno od ploskev telesa zapišejo njegovo ime.
d) sestavijo/oblikujejo arhimedsko telo.
e) izdelek fotografirajo (naj se vidi ime telesa) in fotografijo pošljejo do petka, 3. 4. 2020, učiteljici Nini Bokal na e-naslov: nina.bokal@os-brinje.si

 

IP NEMŠČINA 3

1.ura: Odvisni stavki – “weil”
2.ura: Utrjevanje

Priloga: rešitve nalog

 

 

 

(Skupno 3.079 obiskov, današnjih obiskov 2)