Zadnjič posodobljeno: 3. 5. 2020 ob 17.00

SLOVENŠČINA

OBVESTILO za učence 8. mus, 5. skupina, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR → učenci pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec na e-naslov maja.zajec@os-brinje.si.

SLJ – navodila

1. ura: Pavel Golia: Grajski vrtnar
Povezava do interaktivnega berila: https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196

2. ura: Pavel Golia: Grajski vrtnar (balada in ljudska pesem)
V prilogi imate podatke o avtorju, značilnosti balade in ljudske pesmi ter izpisana pesniška sredstva. Uredite si zapiske v zvezku. Priloga

3. ura: Ljudska: Galjot
Povezava do interaktivnega berila: https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000196

4. ura: Ponovitev književnosti 8. razreda
Reševali boste dva kviza., ki sta narejena na zabaven način, zato boš v reševanju zagotovo užival, a pazi, pomemben je tudi čas. Lahko ga rešuješ večkrat.
Prvi je ustvarjen v aplikaciji Quziziz in ga lahko rešuješ kadarkoli, drugi pa v Kahoot in ga morate rešiti do petka, 8. 5. 2020, do 15. ure.
Kviza najdeš na teh dveh povezavah:

Ko končaš s kvizoma, REZULTATA (odstotke) pošlji svoji učiteljici na elektronsko pošto, da si ga zabeleži.

 

ANGLEŠČINA

HETEROGENE SKUPINE – Zupančič, Plavšić, Kristič

TJA – Navodila (.pdf) / TJA – Navodila (.docx)

1. ura: Feelings
2. ura: Present Perfect – affirmative, negative
3. ura: Revision

Priloge: Present Perfect Simple – Razlaga, Present Perfect, 2-22 8.rHS.mp3, 2-23 8.rHS.mp3

SKUPINA 3. nivo – Zajc Kalar, Kavšek

TJA – Navodila za 3. nivo (.pdf) / TJA – Navodila za 3. nivo (.docx)

1. ura: Feelings
2. ura: Scream machines
3. ura: Present Perfect Simple

Priloge: Socrative Quiz, Rešitve 6. tedna, Present Perfect SimplePresent Perfect Simple – Razlaga, 2-22 8.r 3.N.mp3, 2-23 8.r 3.N.mp3, 2-24 8.r 3.N.mp3, 2-25 8.r 3.N.mp3

Dodatne ideje in vaje za učenje angleščine:

 

MATEMATIKA

Rešitve UL Večkotniki – utrjevanje načrtovanja

1. ura: Množica točk na premici
V e-učbeniku si poglej Koordinata točke na premici in naredi zapis v zvezek.
V e-učbeniku si poglej Množica točk; v zvezek napiši naslov Množica točk ter prepiši besedilo in preriši slike, ki so v rdečih okvirčkih, ter reši nalogo. (zapis v zvezek)

2. ura: Koordinatni sistem v ravnini (sledi navodilom v predstavitvi)
Priloga: Učni list

3. ura: Odvisne in neodvisne količine (sledi navodilom v predstavitvi)

4. ura: Ura matematike preko aplikacije ZOOM

 

BIOLOGIJA

1. ura:  Poglej rešitve preverjanja in si preberi tekst v učbeniku na strani 60 in 61.

2. ura: S pomočjo prebranega teksta in projekcije krvožilje (6. teden), reši 1. in 2. nalogo o zgradbi srca v DZ na strani 42. Naloge mi ne pošlješ, rešitve vam bom posredovala v 8. tednu dela na daljavo.

3. ura: Iz projekcije ŽILE prepišeš tekst z opisom vseh treh vrst krvnih žil. Znanje ti bo v pomoč pri razumevanju krvnega obtoka, ki ga bomo obravnavali v naslednjem 8.tednu.

 

FIZIKA

Obravnavali bomo novo snov: Sestavljanje vzporednih sil.

OPOMBA: V 7. tednu dela na daljavo boste vabljeni na skupno uro FIZ preko aplikacije ZOOM. Ob razlagi snovi boste lahko oblikovali zapiske v zvezek za fiziko. Če se boste ure preko aplikacije ZOOM udeležili, vam snovi ni potrebno samostojno predelati, saj jo bomo skupaj.
Da bo delo potekalo tekoče, si pripravite geometrijsko orodje, zvezek ter delovni zvezek za fiziko.

Ne pozabite na pravočasno oddajo naloge (model), ki bo OCENJENA. Zadnji dan za oddajo naloge je torek, 5. 5. 2020.

 

GEOGRAFIJA

8. c

1., 2. in 3. ura: Navodila za ocenjevanje znanja (projektna naloga)

 

KEMIJA

KEM – Navodila

1. ura: Pregled poskusa Rjavenje železa
2. ura: Kovine I. in II. skupine (nadaljevanje)

 

ZGODOVINA

8. a (Pokupec): Navodila za delo so v spletni učilnici Zgodovina 8. a, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

8. b in 8. c (Gajski): Vsa navodila so v spletni učilnici Zgodovina 8. b in 8. c (za ključ piši na petra.gajski@os-brinje.si): https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3495.

 

GLASBENA UMETNOST

Učenci utrjujejo obravnavano učno snov iz DZ in se učijo besedila pesmi. Obdelajo učno snov o nacionalnih glasbi v različnih evropskih državah, ki do sedaj še niso bele glasbeno uveljavljene – Češka, Norveška, Finska, Rusija.
Na spletnih straneh si ogledajo glasbene posnetke skladateljev in njihovih del. Poišči si jih še po lastni želji.
Delajo izdelke – naloge in jih pošiljajo učitelju.

 

ŠPORT

ŠPO – Navodila

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT (Kastelic M.): Navodila in gradivo za delo, najdejo učenci na povezavi: https://drive.google.com/open?id=1RFrgF7TwbfAbbP_M1Yc0xZP3Z6l9Y5p9

TIT (Drmota J.):
1. ura in 2. ura: Učenci si iz dosedanjih teoretičnih snovi izberejo eno temo, del teme ali detajl / postopek / element / izdelek / stroj … ter ga dodatno raziščejo / predstavijo in naredijo plakat do 14. 5. 2020. Zraven lahko dopišejo kratko razlago, zakaj so si to izbrali itd.
Plakat fotografirajo in mi slike pošljejo na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si .
Plakate bom ocenil.

 

IP GLEDALIŠKI KLUB

Poslušaj radijsko igro. https://4d.rtvslo.si/arhiv/rio-radijska-igra-za-otroke/174566641

Odgovori na vprašanja, odgovore do 5. 5. 2020 pošlji na katarina.dremelj@os-brinje.si.
1. Kdo v igri nastopa?
2. Kateri elementi igre imajo poseben pomen, ker gre za radijsko igro (in ne npr. gledališko, pri kateri lahko igralci vsebino tudi prikažejo)?
3. Kateri element, odlomek … igre se ti zdi posebej zanimiv? Odgovor pojasni.

 

IP IZBRANI ŠPORT NOGOMET

IP-IŠPn – Navodila

 

IP IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

V sedmem tednu dela od doma, boste pri izbirnem predmetu odbojka reševali kviz. Kviz vsebuje različna vprašanja o pravilih in značilnostih odbojkarske igre. Naj vam služi kot preverjanje znanja o splošnem poznavanju odbojkarske igre. Bodite pozorni tudi na vsa vprašanja, ki so povezana s sodniškimi znaki. Za nemoteno igro, moramo dobro poznati pravila in sodniške znake.
Povezava na kviz (če bo potrebno vpisati kodo: 09351257): https://kahoot.it/challenge/09351257?challenge-id=5fbb8cac-4b2c-4e2b-bd29-0140cb4eaf31_1588248069604
Uživajte v reševanju kviza!

 

IP MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Sledi navodilom in reši naloge, ki se nahajajo na naslednji spletni strani: https://forms.gle/54PJx8n6nVwYmJXP6

 

IP NEMŠČINA

IP-NI2 (2. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 8, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

IP-NI1 (1. leto učenja): Navodila za delo so v spletni učilnici Nemščina 7, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE

IP-SPH – Navodila

1. in 2. ura: Voda

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO

Spremljaj objave v medijih in izberi prispevek, ki prinaša dobre novice. Eno izpiši in jo do 7. 5. 2020 pošlji na katarina.dremelj@os-brinje.si. Pripiši tudi vir (npr. avtor, naslov, mesto in čas objave).

(Skupno 2.207 obiskov, današnjih obiskov 1)