Delo od doma

 • 8. razred – Navodila za delo doma – 11. teden

  Zadnjič posodobljeno: 31. 5. 2020 ob 18.30 SLOVENŠČINA, MATEMATIKA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, GLASBENA UMETNOST V ponedeljek in torek preverite svoje zapiske, opravite vse zadolžitve, ki jih še niste uspeli, ter utrjujte pridobljeno znanje. Če boste imeli pri delu kakšno vprašanje, se obrnite na vaše učitelje preko e-pošte.   ANGLEŠČINA HETEROGENE SKUPINE […]

  Več →
   
 • 4. razred – Navodila za delo doma – 10. teden

  Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 1.00 Natančnejša navodila za delo učencev boste starši 4. b in 4. p dobili po elektronski pošti, starši učencev 4. a pa na spletni strani http://www.mojrazred.si.   SLOVENŠČINA – Tiho in glasno preberi besedilo Odraščanje v starem Egiptu v SDZ na str. 111 in […]

  Več →
   
 • 5. razred – Navodila za delo doma – 10. teden

  Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 1.00 OŠ BRINJE   SLOVENŠČINA SLJ – Navodila 1. in 2. ura: Edninski in množinski samostalniki 3. in 4. ura: Branje z razumevanjem 5. ura: Tone Pavček: BRANJE Prilogi: Edninski, množinski samostalniki, Branje, razumevanje besedila   MATEMATIKA MAT – Navodila 1. ura: Ponavljanje pisnega […]

  Več →
   
 • 6. razred – Navodila za delo doma – 10. teden

  Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 1.00 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (6. a) → učenci svoje izdelke in vprašanja pošiljajte učiteljici Mateji Zupančič (e-naslov: mateja.zupancic@os-brinje.si) 1. ura: Bina Štame Žmavc: Šola v nedeljo (Kdo se skriva v ogledalu: str. 77) Preveri pesem (večkrat) […]

  Več →
   
 • 8. razred – Navodila za delo doma – 10. teden

  Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 20.15 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (8. mus, 5. skupina) → učenci pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec (e-naslov: maja.zajec@os-brinje.si). V tem tednu imamo na urniku 3 ure slovenščine. Tokrat boste razmišljali o življenju in prebrali […]

  Več →
   
 • 7. razred – Navodila za delo doma – 10. teden

  Zadnjič posodobljeno: 24. 5. 2020 ob 20.25 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (7. b in 7. c) → učenci svoje izdelke in vprašanja pošiljajte učiteljici Tanji Vodenik Vozelj (e-naslov: tanja.vodenik-vozelj@os-brinje.si). Ta teden se boš ukvarjal s književnostjo, in sicer s humoresko Kozlovska sodba v […]

  Več →
   
 • 9. razred – Navodila za delo doma – 9. teden

  Zadnjič posodobljeno: 17. 5. 2020 ob 17.00 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (9. mus, 2. skupina) → po novem pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec (e-naslov: maja.zajec@os-brinje.si). 1. ura: Sopomenske povedi: Oglej si predstavitev in jo prepiši/prilepi v zvezek. Reši DZ/66-68. 2. […]

  Več →
   
 • 8. razred – Navodila za delo doma – 9. teden

  Zadnjič posodobljeno: 17. 5. 2020 ob 17.00 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (8. mus, 5. skupina) → učenci pošiljajte svoje izdelke in vprašanja učiteljici Maji Zajec (e-naslov: maja.zajec@os-brinje.si). V tem tednu imamo na urniku 4 ure slovenščine. Po dveh tednih branja besedil (pesmi) v […]

  Več →
   
 • 7. razred – Navodila za delo doma – 9. teden

  Zadnjič posodobljeno: 20. 5. 2020 ob 13.45 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (7. b in 7. c) → učenci svoje izdelke in vprašanja pošiljajte učiteljici Tanji Vodenik Vozelj (e-naslov: tanja.vodenik-vozelj@os-brinje.si). SLJ – Navodila *Povezava do interaktivnega DZ: https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000162   MATEMATIKA 1. ura: Vrste štirikotnikov […]

  Več →
   
 • 6. razred – Navodila za delo doma – 9. teden

  Zadnjič posodobljeno: 17. 5. 2020 ob 17.00 SLOVENŠČINA OBVESTILO za učence, ki jih je poučevala učiteljica SILVESTRA KOTAR (6. a) → učenci svoje izdelke in vprašanja pošiljajte učiteljici Mateji Zupančič (e-naslov: mateja.zupancic@os-brinje.si) 1. ura: Prepis dveh pravil v zvezke za NB: Opis naravnega pojava (DZ2, str.87 / 17. naloga) Vzrok […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost