Zadnjič posodobljeno: 3. 5. 2020 ob 17.00

Natančnejša navodila za delo učencev boste starši 4. b in 4. p dobili po elektronski pošti, starši učencev 4. a pa na spletni strani http://www.mojrazred.si.

 

SLOVENŠČINA

– Vadi tiho in glasno branje odlomkov iz berila.

– Natančno preberi besedila in reši naloge v SDZ: ČAS ZA V POSTELJO na str. 119, 120 ter PASTIRJI NA VELIKI PLANINI na str. 121 – 124. Na vprašanja odgovarjaj s celimi povedmi. Vprašanj ni potrebno prepisati. Pazi na velike začetnice, končna ločila in ustrezno obliko pisave.

Tvoj zvezek naj bo urejen!

 

MATEMATIKA

– Utrjuj znanje o merjenju in merskih enotah s pomočjo predstavitve Milijonar z merami.

– Oglej si posnetek prikaza pisnega deljenja na https://1drv.ms/u/s!AhfGi6muMwGDg0bl2viwJTXdDKGi?e=0IFYoc

– Reši naloge v 3. delu  SDZ na str. 80 – 83  ter na str. 98 – 99.

 

DRUŽBA

– Preberi zapis Nekoč, danes, jutri v učbeniku na strani 80.

– S pomočjo predstavitve Značilnosti zgodovinskih obdobij izdelaj časovni trak, v katerem v sliki in s ključnimi besedami predstavi značilnosti posameznih zgodovinskih obdobij: PRAZGODOVINA, STARI VEK, SREDNJI VEK, NOVI VEK in SODOBNOST.

Priloga: Značilnosti zgodovinskih obdobij – UL

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

– Oglej si predstavitev Kosti in mišice in v zvezek oblikuj zapis z enakim naslovom. V pomoč ti bo zadnja prosojnica v predstavitvi.

– Oglej si tudi predstavitev Celica in v zvezek ponovno oblikuj zapis z enakim naslovom. V pomoč ti bo zadnja prosojnica v predstavitvi.

 

ANGLEŠČINA

TJA 4. a in 4. b

1. IT CAN, IT CAN’T
– Prisluhni pesmi o gibanju živali: Animals in Action | Movement Song for Kids | Jack Hartmann. Ob ponovnem poslušanju prikaži gibanje živali.
– V zvezek napiši naslov IT CAN / IT CAN’T in prepiši spodnje povedi:

Parrot: It CAN fly, but it CAN’T swim.
Monkey: It CAN swing, but it CAN’T fly

– Izberi si še 3 živali iz miselnega vzorca in napiši kaj znajo (CAN)  in česa ne (CAN’T). Vedno uporabi drugačne besede za gibanje. Pomagaj si z besedami v pesmici ali  igri spomin (glej pod dodatno nalogo).

DODATNA NALOGA:
– Reši učni list. Če nimaš možnosti tiskanja, rešitve napiši v zvezek.
– Igra Spomin

2. IT HAS GOT, IT HASN’T GOT
– Tiho in glasno preberi zgodbo At the ZOO v učbeniku na strani 58 in reši nalogo v DZ na strani 48.
– V učbeniku na strani 59 prisluhni posnetku pesmi Animal fun.
– Oglej si krajšo razlago o rabi HAS GOT in HASN’T GOT. V njej so tudi navodila za zapis v zvezek.
(OPOMBA: V primeru nedelovanja animacij ali zvoka v PP, si datoteko shrani na računalnik in nato odpri oz. si oglej predstavitev Has got, hasn’t got.)

DODATNA NALOGA: Ponovi živalske dele telesa s pomočjo igre spomin. En par tvorita sličica za del telesa in zapis v angleščini.

TJA – 4. Polica: Navodila za delo prejmejo starši po elektronski pošti.

 

GLASBENA UMETNOST

KVIZ socrative
Za reševanje kviza potrebuješ računalnik ali pametni telefon ali tablico.
1. Pojdi na naslednjo spletno stran: https://b.socrative.com/student/
2. Vtipkaj ime sobe / room name (z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI): ZAJEC5519
3. Vnesi svoje pravo IME IN PRIIMEK in začni z reševanjem. Za reševanje si vzemi čas. Srečno! POZOR: kviz je časovno omejen in bo na voljo le v četrtek, 7. 5. 2020 od 8.30 do 15.30.

 

LIKOVNA UMETNOST

POSLIKAVA KAMNOV

  • V okolici hiše ali na sprehodu poišči nekaj lepših ovalnih kamnov. Doma jih umij z vodo. Če želiš jih lahko umiješ tudi z milom. Počakaj, da se kamni posušijo (postavi jih na sonce).
  • Pripravi čopiče, zobotrebce, palčke za ušesa, manjše gobice, tempera barve, barvne in navadne alkoholne flomastre, voščenke, ter časopisni papir za zaščito. Uporabi pripomočke in material, ki ga imaš doma na voljo.
  • Barvanje se lahko prične.
  • Pobarvane kamenčke uporabi za igro Balinanje pri športu.
  • Pomagaj si s posnetkom: Zdravko Lidl: Balinanje s pokrovčki

 

ŠPORT

– Vadi skok v daljino z mesta.

– Balinanje: pomagaj si s posnetkom: Zdravko Lidl: Balinanje s pokrovčki

– Oglej si posnetek meta žogice v daljino: https://www.youtube.com/watch?v=p_gSs6mXrnI. Poskusi še sam. Pazi na pravilno tehniko meta.

 

NIP NEMŠČINA

Navodila za delo so v spletni učilnici NIP Nemščina – 1. skupina, za geslo pišite na valentina.pokupec@os-brinje.si.

 

NIP RAČUNALNIŠTVO

Dokončaj projektno nalogo v Scratch-u (enostavna igrica) in jo pošlji učiteljici.

 

NIP ŠPORT

NŠP – Navodila

 

NIP TEHNIKA

NTE 4. a in 4. b

Učenci naj do 14. 5. 2020 izdelajo neko “Origami zgodbo”, se pravi vsaj dva origamija oziroma lahko več, katera povežejo in prikazuje nek moment, npr. dva dinozavra – Dinozaver išče hrano, ali mačka in miš – Lov … po vaši želji.
Seveda lahko uporabijo že izdelan origami, dodajo nove, poslikajo in mi pošljejo na e-naslov jakob.drmota@os-brinje.si do 14. 5. 2020.
“Zgodbe” bom ocenil.

NTE – Polica

Starši bodo navodila dobili preko e-pošte.

 

NIP UMETNOST

NUM – Navodila

 

PODALJŠANO BIVANJE

Predlogi za ustvarjalno preživljanje prostega časa

(Skupno 592 obiskov, današnjih obiskov 1)